Lasteaiast

 
Oleme Kurista külas tegutsev väike üherühmaline lasteaed. Avar õueala, linnalähedus ja naabruses asuv mets pakuvad erinevaid tegutsemisvõimalusi.
Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. Suuremat rõhku pöörame laste tervist edendava ja kaitsva keskkonna loomisele ning huvi tekitamisele ümbritseva elu ja looduse vastu.
Püüame lastele pakkuda mitmekülgseid tegevusi ja arenguvõimalusi.
Meil on välja kujunenud oma traditsioonilised üritused ja sõpruslasteaed, kellega koos tähistame rahvakalendri tähtpäevi, jagame töökogemusi ning korraldame ühiskoolitusi. Lapsed osalevad aktiivselt valla ja maakonna lasteaedade ühisüritustel. 
Liitrühmas on koos väga erineva vanusega lapsi. Väärtustame üksteise hoidmist, hoolivust ja tolerantsust. Oleme nagu üks suur pere, kus suuremad aitavad väiksemaid ja väikesed õpivad suurtelt. Meie jaoks on tähtis  koostöö lapsevanematega ja jõudmine iga lapseni.