Ajalugu

Kurista Lasteaed Karukell avati 27. augustil 1986. aastal. Hoone ehitas Jõgeva Metsamajand, et kohalikel lastel oleks võimalus kodu lähedal koolieelset õpetust ja kasvatust saada. 

Lasteaiale valis nime tolleaegne metsandusminister Heino Teder. Oma valikut põhjendas ta sellega, et karukell on looduskaitse all olev lill.
Lasteaed asus tööle kaherühmalisena- aia-ja sõimerühm. Lapsi oli 33.  Lasteaia juhataja ametikohale asus Janne Vilms.
1993. a  läks Kurista lasteaed Jõgeva valla alluvusse. Juhataja kohuseid asus täitma Silvi Suur.
Alates 2002. a  töötab lasteaia direktorina Külli Kund.

Majas on tegutsenud vahelduvalt 1-2 lasteaiarühma, lisaks töötanud käsitöö-, kunsti- ja muusikaringid lastele ning lugemistuba kohalikele elanikele. 
Vaimastvere piirkonna lastest koosnev rühm on tegutsenud nii lasteaia ruumides Kuristal kui ka Karukella filiaalina Vaimastveres. 
Alates 2005. a on lasteaed töötanud ühe liitrühmana.
Vabu rühmaruume kasutab lasteaed muusika- ja sporditegevusteks ning kohalikud kodanikuühendused oma tegevusteks.