Arengukava

Meie lasteaia

MISSIOON
Koostöös lastevanematega  lapse arengu toetamine mitmekülgses õpi- ja kasvukeskkonnas.

VISIOON
Lasteaed Karukell on laste isikupära ja vajadusi arvestav turvaline ning tervist väärtustav haridusasutus, kus on koolitatud personal ja hea meeskonnatöö.

PÕHIVÄÄRTUSED 

  • avatus – erinevaid arvamusi austades teeme koostööd ja otsime parimaid võimalusi
  • tolerantsus ja hoolivus- igaüks on oluline
  • turvalisus- lasteaia keskkond on ohutu, lapsesõbralik ja arendav 
  • tervis- käitume tervist säästvalt
  • pühendumus- teeme tööd südamega

Arengukava 2018-2022